• خانه شکلات و خشکبار ذوقی
  • میدان ماهی، خیابان شهدا، بین کوچه شهدا ۴ و ۶
  • ۰۹۱۱۸۶۱۱۶۸۱
  • ۰۹۱۱۱۱۷۳۳۹۵
  • شبانه روزی
2 2