• پرده بهاران
  • خیابان امام، بلوار بسیج، نبش پاسداران دوم
  • ۰۹۱۱۳۱۴۱۸۱۱
  • ۰۱۱۳۵۶۵۰۶۰۰_۰۱۱۳۵۶۵۰۶۰۱
  • ۸ صبح الی ۸ شب مداوم
3 4