• ارزانکده سید
  • بابلسر چهارراه عابدی، شریفی ۲۳ به سمت آستانه، خیابان باقرزاده، ارزانکده سید
  • ۰۹۳۰۱۱۴۴۹۴۷
  • ۸ صبح الی ۱۲ شب
2 16