• کبابی دنج
  • بابلسر، خیابان محبوبی، نبش چهار راه، روبروی مدرسه شاهد
  • ۰۹۱۱۲۱۷۸۸۶۵
  • ۰۹۱۱۳۱۲۸۶۷۶
  • 13 الی 2 بامداد
0 2