• تین تریکو
  • خیابان شهید رجایی، بعد از سه راه موحد روبروی بانک مسکن
  • ۰۹۱۱۲۲۶۸۴۳۳
  • ۰۱۱_۳۵۳۳۲۹۲۲
5 9