• مرکز آموزش تخصصی اتحادیه املاک و اتومبیل
  • بلوار شریفی، شریفی 4، پشت مسجد جامع، اتاق اصناف بابلسر
  • 01135330242
  • 01135330240
  • از ساعت 8 صبح الی 14
24 1040