• تعمیر سپر و تعمیر فایبرگلاس
  • میدان بلال، انتهای خیابان امامزاده، اول خیابان مصدقی، جنب بلوک زنی زمانیان
  • ۰۹۱۱۸۰۲۶۳۶۷
  • ۰۱۱۳۵۳۴۲۲۵۰
  • 8 صبح تا ۱۶
0 2