• خشکشویی و سفید شویی پاکشویان
  • بلوار امام خمینی ، مقابل کلانتری ۱۱ ، طبقه همکف
  • 09113150549
  • 01135255537
  • 8 صبح الی ۱۳.۳۰ ۱۶ بعدظهر الی ۲۱
0 0